Portfolio

"When you are creating something on your own you still need others. Since feedback is the key to improve"

Highlights

Een lijst van de belangrijkste resultaten en momenten die ik behaald heb in mijn studie & carriere.

Meat Your Own

Meat Your Own is een organisatie die zich inzet voor korte en transparante ketens tussen boer en consument. Ik heb onder andere gewerkt aan de communicatie, data analyse, verslaglegging, procesbeheerder en de vormgeving van onder andere de nieuwsbrieven en de hulpmiddelen voor de boeren.. Daarbuiten heb ik in het Content Management Systeem de profielen van de boeren onderhouden.

Communicatie en Mulitimedia Design Deskundige

Als communicatie en mulitimedia deskundige leg ik verbindingen tussen verschillende doelgroepen en kijk ik naar mogelijkheden en kansen. Je kan mijn deskundigheid zien als een trap om gebieden samen te brengen, te verbinden. Om dit te kunnen uitvoeren maak ik gebruik van de ontwerpspiraal waarin ik convergerend en divergerend te werk ga om zo dicht mogelijk bij de kern te komen van mijn projecten.

Verbinden van burgers met agrariërs, de voedselflat

Samen met Matisse Kuiper ben ik afgestudeerd met "Voedselflat Breda". Dit verhaal is transmediaal opgebouwd, dat wil zeggen dat het bestaat uit verschillende media die naar elkaar verwijzen. We hebben onderzoek gedaan naar innovaties in de agrarische sector en aan de hand hiervan toekomstschetsen opgesteld. Deze toekomstschetsen hebben we gebracht alsof ze "nu" uitgevoerd worden om zo te stimuleren tot een rationele afweging van belangen bij onze doelgroep.

Immersive story: Bonding Through Blending

Samen met Rick Ruskus, Gabriëlla Dzierzak en Darin Pejic hebben we met een transmediaal verhaal over recepten van thuis mensen samengebracht in het Zomerhofkwartier in Rotterdam. In onze aanpak verplaatsen geïnteresseerden zich van medium naar medium (transmediaal). Als je een van de meerdere gerechten scant die in het zomerhofkwartier hangen kom je uit op een audiostory over dit gerecht. In dit verhaal krijg je een beter beeld van welke mensen er op welke locaties wonen en kunnen ze raakvlakken met elkaar ontdekken.

"Improvement is a process"

When you need to start over it isn't a failure, because your result will be better

Altijd in voor contact!

Stuur een mailtje, je krijgt zo spoedig mogelijk antwoord