conceptontwikkeling van de voedselflat

Transmediale uitwerking: Voedselflat Breda

Flyer van voedselflat Breda.


Probleemstelling

Jongvolwassen consumenten hebben invloed of er innovaties in hun directe omgeving uitgevoerd worden. Hierbij zijn ze echter vaak niet bewust wat dit als gevolg heeft voor de toekomst. De keuzes worden vanuit een onderbuik gevoel gemaakt (niet beargumenteerd). Dit houdt in dat innovaties ten onrechte afgekeurd kunnen worden.

Hoofdvraag

Hoe kunnen wij jongvolwassen consumenten door middel van transmediale storytelling* zich laten verdiepen in een innovatie voor ze hun mening erover geven?

*transmediale storytelling: Een verhaal vertellen over verschillende media waarin elk medium een specifiek onderdeel van het verhaal verteld.

Boodschap: De mogelijkheden in de agrarische sector zijn er, mits jij het toellaat

We nemen hiermee de stelling in dat technologie goed is voor de agrarische sector, maar het wel geaccepteerd moet worden. Daarbij heeft het goede eigenschappen voor de maatschappij. Door deze boodschap coherent in het transmediale verhaal terug te laten komen hopen wij mensen hun ogen te openen in het heden.

Voedselflat Breda

Het transmediale verhaal bestaat uit verschillende media die naar elkaar verwijzen. Het verhaal begint wanneer de gemeente van Breda naar buiten brengt dat er een voedselflat in de stad gaat komen. Vanwege de omvang van de plannen en de mate waarin we jongvolwassen consumenten willen betrekken worden deze vervolgens groot uitgemeten op verschillende media. Denk hierbij aan kranten, social media, flyers en posters, maar ook fysieke objecten in de stad. Gedurende een aantal weken brengt de gemeente verschillende updates naar buiten via breda.nl. Deze updates komen ook op de Facebook en Twitter van de voedselflat. Op een gegeven moment wordt er gedemonstreerd tegen de voedselflat in Breda. Dit zal uitgebreid op het nieuws naar voren komen. We zullen de demonstratie zelf voor zover dit mogelijk is sturen en er voor zorgen dat eventuele tegenargumenten worden verworpen door Pieter. Pieter is een jongvolwassen student die een film heeft gemaakt over een voedselflat in het jaar 2050. Vervolgens besluit de gemeente om een peiling te houden over de komst van de flat. Deze zal real time te volgen zijn in de stad en mensen in Breda krijgen de mogelijkheid om te stemmen. “Bent u voor de voedselflat?” Te beantwoorden met ja, nee en eventuele uitleg. Gedurende de peiling zullen verschillende media de Bredanaars op de hoogte houden van de gang van zaken. Het verhaal eindigt wanneer de gemeente van Breda een onthulling doet in het nieuws. De flat komt er niet echt op korte termijn maar is uit onze toekomstvoorspelling van 2050 naar voren gehaald. Daarbij vertellen ze ook dat de voedselflat goede reacties heeft opgeroepen. Die laten zien hoe mensen tegen innovaties in de voedselproductie aankijken. De boodschap komt hierbij sterk naar voren: Er zijn mogelijkheden voor de agrarische sector, mits je het toelaat. Waarin wij juist de macht laten zien van de jongvolwassen consument. De mensen die hebben meegediscussieer hebben zelf aan een verhaal bijgedragen waarvan het frame transmediaal opgezet is.

Hieronder gaan we in op een aantal elementenFacebook Voedselflat Breda

Op de Facebook van Voedselflat Breda is er de mogelijkheid om onderling met elkaar te discussiëren over de komst ervan. Daarbij biedt de pagina updates over de voedselflat aan. Deze updates bevatten informatie van verschillende media om jezelf te verdiepen in de voortgang van de voedselflat. De peiling met haar locatie zal hierbij ook naar voren komen zodat mensen weten hoe en waar ze kunnen stemmen.

Twitter @VoedselflatBreda

De twitter zal verschillende updates naar voren brengen over de voedselflat. Mensen hebben de mogelijkheid om deze Twitter te volgen, zodat ze meteen nieuwe informatie binnen krijgen.

Georganiseerde ophef

Gedurende het verhaal komt er via bijvoorbeeld BN DeStem naar voren dat er gedemonstreerd gaat worden tegen de voedselflat. Even daarna wordt de demonstratie daadwerkelijk uitgevoerd. Pieter, een jongvolwassen student met een passie voor sci-fi en verticale landbouw, gaat in discussie met de demonstranten. Daarbij zal hij verschillende argumenten weerleggen. De demonstratie zal vervolgens de gemeente triggeren om een real time peiling te gaan houden.

Peiling gemeente over Voedselflat Breda

De gemeente houdt in ons concept een peiling over de komst van de voedselflat. Deze peiling zal bestaan uit een video mapping van de tussenstand inclusief opmerkingen, een fysieke installatie om mensen op verschillende plekken te informeren over de tussenstand en een mobiele applicatie waarmee de Bredanaars kunnen stemmen. De bedoeling is om zoveel mogelijk stemmen te vergaren en het groot uit te meten in de lokale media.

Plan van aanpak

We willen onze doelen bereiken door gebruik te maken van een innovatief toekomstbeeld uit circa 2050 wat is gebaseerd op technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Dit toekomstbeeld willen we naar voren halen door middel van een transmediaal verhaal zodat het beweging losmaakt bij jongvolwassenen, discussie oproept. We verwachten dat er op korte termijn (tussen 2015 en 2020) ondernemers zijn die innovatieve plannen indienen die minder vergaand zijn. We beter kunnen voorspellen hoe jongvolwassenen reageren en met welke gevoelens de ondernemers rekening zullen moeten houden.

Toekomstverkenning

In de toekomst zal er veel veranderen. We verkennen de toekomst aan de hand van ontwikkelingen/ innovaties die nu al plaatsvinden of nu bedacht zijn. Hoe zullen deze innovaties in 2050 eruit komen te zien en hoe hebben deze invloed op het leven van de mensen die nu jongvolwassenen zijn? We willen zo een toekomstbeeld schetsen aan de hand van een scenario en we willen ze daarmee persoonlijk aanspreken. In dit scenario letten we op maatschappelijke factoren in combinatie met technologie en zullen we ons erop richten om de naïviteit van jongvolwassenen zichtbaar te maken, hen laten ervaren dat ze vaak keuzes maken die op gevoel zijn gebaseerd en niet onderbouwd zijn.

Scenario's uit onderzoek

We hebben verschillende technologische ontwikkelingen onderzocht in de agrarische sector waarvan wij denken dat ze verschil gaan uitmaken in de toekomst. De onderschijding die we gemaakt hebben bestaat uit: Robotica, Sensortechnologie, Precisielandbouw, Drones en verticale landbouw. Deze technologische ontwikkelingen hebben we gekoppeld aan maatschappelijke ontwikkelingen.

Gekozen toekomst scenario vanuit ons onderzoek: De voedselflat

Pieter loopt naar buiten. Het is weer een nieuwe dag. Hij is vroeg opgestaan om boodschappen te doen en de buurtkweek te controleren. “Marlie, ik ben weg!”

Hij loopt naar buiten en doet de voordeur achter zich dicht met een druk op de knop van zijn mobiel. Hij besluit een kijkje te gaan nemen in de voedselflat van de buurt. Eenmaal aangekomen ziet hij dat de voedselflat alwéér is ondergespoten met graffiti. Er staan teksten op zoals: We hoeven deze dieren niet in onze buurt te hebben! “Die verrekte bejaarden ook altijd. Ze weten niet wat het belang is van deze flat.” mompelt hij. Hij scant zijn iris bij de sensor van de hoofdingang en deze gaat open.

Het identificeren heeft verschillende functies. De voornaamste functie is mensen uit een andere stad buiten houden. Hij loopt naar binnen en komt uit in een grote lobby waar mensen gezellig met elkaar zitten te kletsen. Ze bekijken op hun mobiel gegevens van verschillende sectoren in de flat. De ene groep houdt zich meer bezig met de productie van vlees terwijl de andere naar planten kijken. Het is een gemoedelijke sfeer waar Pieter zich in thuis voelt. Pieter loopt naar zijn favoriete afdeling in de lobby. Deze gaat over het controleren van de groentes.

Hij ziet in de verte een goede vriendin van hem. “Hmmm, Evie kom hier eens kijken.” Evie komt aangelopen. “Hee, ben jij er ook weer? Vertel!” Pieter bekijkt verschillende grafieken. “Denk je niet dat de planten in sector Alpha meer mineralen nodig hebben? De planten hebben niet de ideale groeiwaarden.” Evie en Pieter besluiten om samen een kijkje te gaan nemen. Ze stappen in de lift en gaan naar hun afdeling om de planten te analyseren. Ze zien drones in een zwerm rondvliegen om gegevens te verzamelen. Na het analyseren van de dronegegevens, wat ze toetsen op enkele planten met een sensor die de samenstelling van de plant laat zien, zijn Evie en Pieter het er allebei mee eens dat er meer water moet worden toegevoegd voor een optimale kwaliteit. Pieter identificeert zich in de applicatie van de voedselflat. “De mineralentoevoer is aangepast, Evie.” zegt Pieter. Na dit gedaan te hebben lopen Pieter en Evie weer terug naar de lift. In de lift controleert Pieter nog even hoelang het duurt voordat de groentes het best geoogst kunnen worden.

Als ze aangekomen zijn op de begane grond loopt Pieter naar de winkel die bij de voedselflat hoort. Wanneer je meewerkt in de flat kan je voedsel voor een lagere prijs meekrijgen. Op het pasje, waarmee je functies binnen uitvoert, wordt bijgehouden hoeveel taken je uitvoert. Je kan de korting alleen krijgen als je dagelijks een bepaald aantal werkzaamheden heb verricht in de flat. Werk je niet mee in de flat, dan is dat ook geen probleem, maar dan krijg je geen prijsverlaging. “Waarom krijgen zij wel korting en wij niet? Dat is niet eerlijk!” zegt een consument in de winkel. Alweer een boze klant. Pieter besluit zich ermee te bemoeien en loopt naar de man toe. “Wij zorgen ervoor dat het voedsel hier geproduceerd wordt. De tijd die we hieraan besteden krijgen we deels terug doormiddel van korting, je zult ook kunnen overwegen hier een taak op je te nemen.” De boze klant kijkt bedenkelijk, maar geeft zichzelf uiteindelijk gewonnen. Nadat Pieter wat eten in de winkel heeft gekocht en afscheid genomen heeft van Evie gaat hij naar huis.

Pieter stapt in zijn auto en rijdt terug naar huis met vers en heerlijk voedsel waarvan hij precies weet waar het vandaan komt. Thuis aangekomen ziet hij Marlie naar hem toe lopen. “Hee daar ben je weer. Ik zie dat je weer eten hebt meegenomen mijn kleine boertje.” Pieter lacht. “Dat is lang geleden dat ik het woord boer gehoord heb. Tegenwoordig is er niemand meer een boer.” Hij pakt zijn mobiel uit zijn zak en laat de gegevens van de applicatie van de voedselflat zien. “Kijk, zo hebben we deze sla geproduceerd.” Marlie geeft Pieter een schouderklopje en begint een sandwich te maken.

Pieter denkt nog eens na over de app. Het is maar goed dat we een goede beveiliging hebben op het netwerk in het gebouw voordat er gegevens veranderd kunnen worden. Anders kan iedereen zonder overleg opeens alle gegevens aanpassen. De leiding van het gebouw heeft een computer met software die alles samen monitort en dient hierbij als controleur. Dus er zal weinig fout kunnen gaan. “Wat zit je allemaal te denken Pieter?” Marlie komt op hem afgelopen met een verse sandwich. Pieter neemt een hap. “Zo’n sandwich is toch echt lekkerder dan die van vroeger in de supermarkt”. Marlie lacht. “Misschien is het omdat je er je tijd in hebt gestoken, maar ik moet zeggen dat ik hem ook heel lekker vind.”

Pieter activeert zijn interactieve muur en kijkt het nieuws. Ophef over voedselflats. “Voedselflats horen niet in de stad thuis en moeten weer verdwijnen. We kunnen niet zien hoe ons voedsel geproduceerd wordt. We willen geen kunstmatig voedsel eten.” Een groep bejaarden loopt protesterend over straat met vlaggen en spandoeken. Pieter zucht en denkt na over waar deze ophef vandaan komt. “Marlie, wat denk jij van deze ophef?” Marlie kijkt bedenkelijk. “Ik denk dat deze ophef niet terecht is, maar omdat ze niet weten wat er in deze flat afspeelt roept dit angst op. Vandaar die protesten”. Pieter springt op en omarmt Marlie. “Je bent geniaal!”

Hij rent naar zijn auto en scheurt weg. Marlie blijft het nieuws kijken en laat van verbaasdheid haar glas op de grond kapot vallen. “Ben je nu echt naar het nieuws gereden Pieter?” schreeuwt ze in zichzelf. Pieter vertelt in het nieuws dat ze mee naar binnen moet lopen in de voedselflat. Hij zal een rondleiding geven. Marlie gaat zitten en slaat zichzelf op haar voorhoofd. “Echt weer zo’n Pieter-actie!”

" Research is the foundation of your project "

A concept

"To create a new way of thinking "

Altijd in voor contact!

Stuur een mailtje, je krijgt zo spoedig mogelijk antwoord